IMG_7525

Alternative Bulldog

Nedan finns förhållandena mellan Original Olde English Bulldogge, Leavitt Bulldog
och Alternative Bulldog förklarad.

Det finns en stor mängd hundar som kallas Olde English Bulldogge i flertalet olika stavningar. De absolut flesta de hundarna som kallas OEB har avlats utanför den officiella stamboken och står utom kontroll av både renrasighet och avelskrav.
För att särskilja dem ifrån de renrasiga OEBérna så används ofta namnet Alternative Bulldog  eller Alternative Olde English Bulldog.
Uppfödarna av dessa hundar fortsätter dock att marknadsföra dem som Olde English Bulldogge vilket skapar en stor förvirring för dem som är novisa på rasen.

Alternative Bulldog kan registreras i en rad olika klubbar i Europa och USA.
De klubbarna är till skillnad från slutna stamböcker för raser istället namnregister där du i princip kan få en "stamtavla" uppförd ifrån vilka raser som helst och sen ange vilken "ras" avkommorna ska registreras som.
Det innebär att du kan korsa en Engelsk Bulldog med en Amrerikansk Bulldog och få den registrerad som en Olde English Bulldogge.
Då dessa klubbarna inte heller har krav på att avelshundarna hälsoutvärderas så är många av hundar svårt sjuka. 
Klubbarna tar inte heller hänsyn till inavelsgraden och det är en utbredd inavel och linjeavel i vissa linjer.
Det finns idag ett fåtal klubbar för Alternative Bulldog som kräver att avelsgodkända hundar. Idag är det mig veterligen tyvärr ingen uppfödare i Sverige som väljer att arbeta ihop med dessa klubbar.

Vi valde att 2015 helt avsluta vår avel av Alternative OEB då vi anser att dessa hundarna har förstörts så till den grad att vi inte ser någon möjligheta att frambringa en seriös och hälsosam avel.
 
Stamboken för Original OEB registrerar endast hundar som kan spåras i raka led bakåt till Mr Leavitts ursprungshundar. Dessa klubbarna kräver avelsgodkännande innan hundarna får användas i avel. 


Gällande Alternative OEB, så bör rasstandarden sträva att efterlikna standarden för Original OEB/ Leavitt. 
 

Osäker på om du har en Olde English Bulldogge eller inte?
Svaret är enkelt.
Har du en stamtavla ifrån UKC så har du en renrasig Olde English Bulldogge.
Har du en stamtavla ifrån tex NKC, IOEBA, EKC, ARFE så har du en Alternative Bulldog. 

Alternative OEB, Kull A
Alternative OEB, Kull A