IMG_7525

Denna sidan är under uppbyggnad, och vi kommer att presentera information om hälsa och sundhet.
Vi kommer att bygga upp och komplettera efterhand.

 

Vi ser att många har väldigt mycket funderingar och tankar kring vilken status det är på OEB´s hälsa.
Här måste vi skilja på Alternative och Original OEB/Leavitt Bulldog, då de ingår i två helt skilda avelssätt.

Mer information inom kort!

Syftet med Olde English Bulldogge/Leavitt Bulldog

När en ny ras tas fram så finns det ett syfte.
Jag tror att de flesta människorna veknar så form man ser en Bulldog. Dessa hundar besitter en oerhörd charm!
Dock så har det som vi betraktar som charm, enligt mig gått totalt över styr när den Engelska Bulldoggen har gått ifrån att vara en atletisk, smidig och arbetande hund, till en lidande och graft defekt hund.
Mr David Leavitt bestämde sig på 70-talet för att återskapa den gamla tidens bulldog. Han ville se en bulldogs härliga karaktär, men med en sund och välfungerande kropp. Resultatet är Leavitt Bulldog/ Original Olde English Bulldogge.

Nedan följer information baserat dels på dokumenterad vetenskap, forskning, samt mina egna erfarenheter.
Vi baserar jämnförelsen främst på Original OEB/Leavitt Bulldog vs Engelsk Bulldog. 
Vi kan se en enorm förbättring på hundarnas hälsa. OEB och EB är två helt skilda raser med en hälsostatus som är väldigt långt ifrån varandra. Dock så ska man veta att en OEB är just en Bulldog och kan bära på samma problem och defekter som en Engelsk Bulldog, men i lindrigare form. Eftersom avelsprogrammet för Leavitt/Original OEB selekterar hårt så ses dock dessa problem tyna bort mer och mer för varje generation. Det ser vi som en stor framgång för hundarna!
Fritt förenklat kan man säga att "hälso-ordningen" är  Original/Leavitt, sen Alternative OEB och sämst Engelsk Bulldog.
 

Olde English Bulldogge

Nos och andning
Det vi klarar oss kortast tid utan är luft. För hundar är det ännu viktigare då de även är deras starkaste sinne som används för kommunikation, information och navigering. Det som man tidigt fokuserat på är att förlänga dessa hundars nos för att dom ska kunna syresätta sig fullt och klara värme och ansträngning. Detta är något som man lyckats bra med, och det är ytterst sällan vi ser syresättning som ett bekymmer.De är dock en kortnosad ras och de kanske inte blir bäst i klassen på att spåra ( även om många är fantastiskt duktiga på just detta) och de flesta individer snarkar mer eller mindre.  OEB andas ohämmat.

Hud och allergier
De hudåkommor som OEB bär med sig från EB är ganska ovanliga men de förekommer i mindre och lindrigare skala. Det man kan se är endel individer med foderkänslighet, Demodex, Furunkolos och allmän fuktkänslighet. Vi har själv väldigt liten erfarenhet av allergier på våra hundar. Vi har vår Alternative OEB Maddox, som är känslig mot spannmål och om han äter spannmål så blir han överkänslig mot fukt, vilket då kan resultera i Furonkulos. (Läs gärna mer om foder längre ner.)
Furunkolos är utslag/böld mellan tårna som  är smärtsam och irriterar. Oftast så går det att hålla borta med rätt kost och ett starkt immunförsvar. Man kan se att detta är ärftligt, men triggas ofta av dålig kost eller nedsatt immunförsvar, som i sin tur kan bero på många olika orsaker tex sköldkörtelproblem. 
OEB har lindrigt med hudveck och har därför sällan problem med fuktexem eller andra irritationer vid ögon och nos.

Kroksvans hos valp Kroksvans hos valp

Svans / Kroksvans
Något av det första man avlade tillbaka på OEB var svansarna. På Original/Leavitt så är det därför väldigt sällsynt med defekta eller underutvecklade svansar.
Däremot så har Alternative OEB ett utbrett problem med Kroksvans som är en genetisk defekt som är onaturlig för hunden. Dels så saknar hunden ett viktigt verktyg för kommunikation och balans, dels så är det trots allt en defekt på hundens förlängda ryggrad dvs svansen. I sällsynta fall så kan defekter även sitta i ryggraden och då ger det kraftiga besvär för hunden. Detta är ett ganska vanligt fenomen på Fransk Bulldog, men ovanligt på OEB. Ändå något att ta i beaktning. 
På Alternative OEB så är det väldigt vanligt med kroksvans. Många uppfödare ser det inte ens som en defekt utan avlar på det utan några restriktioner. Vi har haft valpar med kroksvans i alla våra Alternative kullar men inga i våra Original Kullar.
Vi har i vårt tidigare Alternative-program avlat bort från denna defekt i största mån, men gällande Alternative aveln så blir det en prioritering då majoriteten har någon form av underutveckling av svansen och då ser man till att kombinera en sådan svans med en felfri. 
Vi markerar tydligt att vi ser kroksvans som en defekt och har självklart reducerat priset för dessa valpar!

Bra vinklade knän Bra vinklade knän

Höfter, armbågar och knän
För höfter och armbågar har man gjort stora förbättringar på Original/Leavitt.  Gällande Alternative så är det ytterst få uppfödare som kontrollerar HdEd-status och avlar utan någon bortselektering alls, vilket medfört väldigt stora bekymmer för denna linjen. 
Något som jag observerar är även att man avlar på väldigt dåligt vinklade knän. (Raka bakben) Detta innebär stor belastning för knäna och korsbanden och man ser ofta korsbandsskador på dessa hundar. Eftersom bakbenen inte heller blir fjädrande så slår varje steg på ett stelt ben upp i höften vilket ger en avsevärt större belastning i höftlederna. Därför anser jag att knäna är en viktig del att bedömma inför avel.

Engelsk Bulldog


Det är enkelt att förstå att hunden till höger säkerligen lider av att inte kunna syresätta sig och andas utan besvär.

Hudveck på Engelsk Bulldog.
Ofta genomför man en
operation av huden på nosryggen för att frigöra syn och andning.
 

Kroksvans hos Engelsk Bulldog Kroksvans hos Engelsk Bulldog
På denna bilden så ser vi en relativt lång och rak svans på en Engelsk Bulldog. Ofta är svansarna helt obefintliga eller gravt deformerade i en liten knut.

Här ser man tydligt ett knä som kraftigt faller bakåt. Detta är vanligt på den Engelska Bulldoggen och skapar stor belastning och förslitning, ofta med korsbandsreptur som följd.