"The love of money is the root of all evil"

Original OEB  Vs  Alternative OEB

 

Jag vet att OEB aveln verkligen är.... en djungel.

Det har tagit mig många år av vetgirighet, att förstå hur allt hänger ihop. Jag har själv stått som valpköpare år 2007  av en Alternative OEB, och inte förstått något.

Vi fick därav vår underbara Maddox, som startade vårt intresse av att få veta mer, och en oro i magen om att det kommer gå illa för denna rasen om ingen är villig att ta tag i problemet. Vi förstod inte då att det inte var en "riktig" OEB vi hade köpt.

För att förklara lite om hur aveln fungerar, och om skillnaden mellan avel och avel, kommer här en liten förkortad förklaring.

 

En renrasig OEB är registrerad i UKC eller LBA
Från och  med Januari 2014 så kommer UKC att överta registreringen då dom upptagit rasen i sin klubb.
Detta är ett stort steg framåt för rasen!

Det är då en Original OEB.    dvs en renrasig OEB.
Leavitt Bulldog är även den en renrasig OEB. Leavitt registreras i LBA.

I dessa klubbar finns hela avelsbasen registrerad och alla hundar hälsokontrolleras.

 

Om hunden inte är registrerad i LBA eller UKC är det en

"Alternative Olde English Bulldogge".
Man kan säga att namnet "Olde English Bulldogge" tyvärr är "kidnappat" och det innebär en stor förvirring för de köpare som inte har lagt en ganska omfattande forskning kring hur allt hänger ihop.

Det innebär att de hundar som inte är registrerade i UKC eller LBA, INTE är renrasiga hundar, trots att man får en "stamtavla".
Alternative Old English Bulldogge registreras i olika klubbar runt om i världen.
Exempel på några sådana klubbar är EKC, NKC, IOEBA, ARF mfl
Dessa klubbarna tillåter att man registrerar in i princip vilka hundar i diverse kombinationer man vill och kallar dom för OEB.

Dessa klubbarna är inte rasklubbar, utan de bokför hundar via register  men dessa kan komma ifrån flera olika raser, och ändå skrivas som OEB. Det är kort och gott ett namnregister.
Uppfödare i Sverige och även i övriga Europa väljer dessa klubbar,  men det innebär att hundarna inte står under någon kontroll och det finns inte några krav för hälsokontroller eller avelsrestriktioner att följa i aveln, om man har en hund som är registrerar i "Fel" klubb.

Hur ska du som köpare veta om du får en frisk och renrasig hund?

Det finns klubbar för Alternative OEB som verkligen satsar på sundheten även hos de som inte är renrasiga.
Främst är COBD som har ett omfattande och kontrollerat register för att främja sund avel för Alternative OEB.
OTBA arbetar också med avelsgodkännande. ARFE har olika typer av graderingar på sina stamtavlor. Så endel hundar har avelsutvärderats och godkänts andra inte. Det är i princip hundägarens egna veterinär som gör godkännandet varpå det är en ganska låg nivå på kontrollen från klubben. 
Mig veterligen är det ingen i Sverige idag som har anslutit sin avel till någon av dessa klubbarna. Varför det är så anser jag vara ganska självklart. "Risken" med att avla i en kontrollerande klubb är att man skulle behöva selektera bort hundar som inte duger till avel, man blir låst i vilken grad av inavel man får släppa igenom etc.
 

Vi har flera exempel på uppfödare i Sverige och Europa som korsar  bla Am Bull, Pit Bull och Eng Bull och får dom inregistrerade med stamtavla som en OEB. Köparen tror att dom har en renrasig hund då dom fått en "stamtavla".

Man köper då en ej hälsokontrollerad och ofta defekt "Blandras" till ganska dyra pengar!

Om man blandar sin avel på detta viset, så kan man möjligen hävda att man arbetar med att ta fram en egen linje av Alternative Olde English Bulldogge.

Det är det många som gjort te.x Bullforce, Gargoyle mfl. men man har ändå en blandras från helt okontrollerade föräldrar.

 

Att de flesta klubbarna inte har krav att hälsokontrollera sina hundar,

(Röntgen, leder, ögon, hjärta mm) eller att man står under någon form av kontroll som uppfödare, innebär  en guldgruva för Alternative OEB uppfödarna.
Man avlar på okontrollerade blandrashundar och säljer dom dyrt och marknadsför dom som en "sund ras". Det har framkommit ett helt annat fokus i den aveln. Nämligen FÄRG!
Man avlar på häftiga och tilltalande färger och kombinationer av Lilac, Tricolor, Blå, och nu även den nya trenden, Merle.


Först och främst så skall man vara på det klara att Merle inte är en färg, det är snarare ett anlag som påverkar mönstret på hundarna. Det finns flera andra ”färger” som också påverkar mönstret. Dessa mönstergener kan i vissa fall också påverka andra organsystem negativt. Merleallelen är ett sådant exempel.
Merle är semiletalt, vilket för att göra en lång historia kort kan förklaras med att genen inte alltid är direkt dödligt som letala gener är, avkomman överlever i en större utsträckning, men för den sakens skull betyder det dock långtifrån att genen inte är ytterst problematisk. Merleallelen ger en utspädningseffekt på pälsfärgen och påverkar förutom själva färgen även andra organsystem.
Påverkan är i de flesta fall negativ och hundar som har merleallelen uppvisar ibland defekter i ögon och öron med nedsatt syn eller blindhet samt nedsatt hörsel eller dövhet som följd.
Det finns också tecken på att andra organ blir eftersatta i utvecklingen på grund av denna färggen. Enligt vissa studier som gjorts så har man sett att detta gäller såväl de hundar som är heterozygota som homozygota.
(Merlegenen hos hund, MERLE GENE Genetics)

Alternative OEB marnadsförs som den "Friska Bulldoggen"

Hur kan man påstå det om man inte har hälsokontrollerat hundarna på många generationer...?

Man kan inte tala för vems temperament valpen får,

( Am Bull är ganska långt ifrån temperamentet som en OEB ska ha).

Det finns uppfödare av Alternative OEB som idag avlar på kraftigt defekta hundar, som har kroksvans, raka bakben, ej godkända färger, Cherry-eye, andningsbesvär, Gomspalt, hjärtproblem, Epilepsi, Demodex, Allergier m.m m.m 
 

Det är enligt mig ett övergrepp mot hundarna, köparna och de som kämpat för att skapa en frisk ras.

De som väljer att registrera sina hundar i svaga klubbar, och som avstår att hälsokontrollera sina hundar, utgår jag ifrån inte avlar för hundens bästa.


Jag har en vädjan, om att alla Alternative OEB  uppfödare tar sitt ansvar och upplyser sina köpare om hur det verkligen fungerar och att man börjar att hälsokontrollera sina avelshundar så att även Alternative OEB kan få vara frisk och sund!

Jag anser att man oavsett avelsinriktning ska hälsokontrollera hundarna och de ska avelvärderas både fysiskt och psykiskt.

Om det sen är en Schäfer/Pudel eller OEB/Am. Bulldog som man mixar spelar ingen roll! 

Man ska självklart även upplysa sina köpare om att det är en mix mellan olika raser som man säljer.

 

Vi avlar själva inte längre på Alternative OEB utan valde att avsluta den aveln under 2015.
Anledningen är enkel.
Vi anser inte längre att dessa hundarna har en hälsostatus som vi kan gå i god för.
Man har på ett fåtal år avlat på sjuka hundar i sådan omfattning att man nu har skapat en bas som påminner om den Engelska Bulldoggens hälsostatus.
Detta kan vi inte stödja. 

 

Vi hälsar Er varmt välkomna med frågor, och om Ni vill veta mer om rasen och om hur våra framtidsplaner ut!

 

Med varma hälsningar

Emma Stjernberg

 

 

TIPS inför Ert kontakttagande med uppfödare.
Ställ frågor. Även de obekväma frågorna.

  • Nöj er inte med att det står "föräldrarna röntgade med bra resultat" eller likande i annonsen. Be om att få se resultat. Många skriver i annonser att hundarna är röntgade, och sen nöjer sig köparna med det. 
  • Fråga vem som gjort utvärderingen av röntgen. Dvs var har man skickat röntgenbilderna för bedömning? SKK?
  • Vilken klubb registreras avkommorna i och varför har man valt den klubben?
  • Om man har "Bra" resultat på röntgen, varför väljer man inte att registrera i en klubb som har ställda krav, där man bevisligen kan få ett intyg på sundheten?
  • Be om att få se båda föräldrarnas stamtavlor. Inavel är väldigt vanligt!!! Det tar några månader innan man får stamtavlorna till sig pga av administrationstid. Det är många som får tillbaka sina stamtavlor och upptäcker att Mormor och Morfar faktiskt är kullsyskon!! ( Ja, så illa är det faktiskt!)
  • Be om att få se hur hundarna bor vid ett  besök. Lever inte hundarna under bra förhållanden, så avså. Det är Ni som köpare som skapar marknaden. Om man stödjer oseriösa uppfödare så stödjer man även vanvården av hundarna.
  • Lever valparna och hundarna med familjen? Eller är det en industri som förvarar hundarna i stall eller box?
  • Valparnas tid hos uppfödaren är viktig! De 2 månaderna präglar valparna massor och kan liknas med ett barns första 3 levnadsår, och kräver att uppfödaren socialiserar, umgås och förbereder valpen massor inför sin flytt. Fungerar detta ? Ställ frågor!
  • Gå på magkänslan och bli inte förblindad av dessa söta oemotståndliga valpar. 
 

Ställ frågor och ställ krav på era uppfödare!!
Kom ihåg att det faktiskt är NI som köpare som skapar marknaden med oseriösa uppfödare.
Det är NI som accepterar att köpa okontrollerade hundar, därav kan denna oseriösa marknaden fortleva.