IMG_7525

Tyskland 22 oktober 2016

Utställning 1
3:e plats, Ungtik 1-2 år

Utställning 2
2:a plats Ungtik 1-2 år