IMG_7525

Freedombulls Charme  "Doris"

Leavitt Bulldog


Vi har beslutat att inte låta Doris ingå i vårt avelsarbete.
Vissa hundar utvecklas helt enkelt inte alltid så som man hoppas och då ska dem inte heller ingå i vår avel.
Doris är en fantastisk familjehund men hon lämpar sig inte för avel och därför så får hon nu bli
heltids-Prinsessa hos vänner till vår familj.

Doris är importerad ifrån Holland.
Doris är en intelligent tjej och har en härlig energi i allt hon gör.
Glad och oerhört kärleksfull!

Doris erhöll sitt avelsgodkännande i Juli 2016.
Trots detta valde vi att utesluta henne från vårt avelsprogram under 2017 innan hon fått någon kull.